Digitala kampanjer – steg för steg

digitala kampanjer bloggbild

För att lyckas med en digital kampanj så underlättar det ifall insatsen är väl genomtänkt från början, annars riskerar hela aktiviteten misslyckas. Här är några tips jag brukar använda inför kampanjer:

1. Vad är syftet?
Enligt min erfarenhet tenderar digitala kampanjer att koka ner i två olika sorters syften – antingen att vara varumärkesstärkande eller att driva till en viss handling. Exempelvis kan ett syfte vara att “kampanjen ska generera synlighet för vårt varumärke” eller kampanjen ska “driva försäljning”. Det är viktigt att fokusera på ett syfte per kampanj, annars finns det risk för att aktiviteterna i kampanjen motverkar varandra.

2. Vad är målet? Är det rimligt?
När syftet är fastställt kan det sammankopplas med mål. Hur många visningar ska kampanjen generera för att stärka varumärket? Eller hur många försäljningar är det rimligt att vi uppnår utifrån förutsättningarna? Hur mycket av målet vill du uppfylla för att titulera kampanjen med framgång ?

3. Vem vill jag nå?
En lyckad kampanj kräver en genomtänkt och avgränsad målgrupp. Det största misstaget är att tro att man ska nå “alla”. Budskap bör vara målgruppsanpassade. Håll dig till en målgrupp så ökar chanserna till framgång.

4. Hur gör konkurrenterna?
Keep you friends close, but your enemies closer. Det hjälper nästan alltid att spana på vad konkurrenterna gör, antingen för att få inspiration eller för att hitta luckor som din egna kampanj kan dra nytta av.

5. Vad vill jag ska hända när jag når målgruppen?
När ditt budskap når fram – vad ska ska personen göra? Köpa, förbeställ, läsa mer? Se till att budskapet innehåller uppmaningar som är kopplade till målsättningen, exempelvis “beställ idag”.

6. Vilket nyckeltal påverkar målets uppfyllande?
Identifiera nyckeltalen som är bäst lämpade för kampanjens mål. Är målet att nå så många som möjligt är det kanske antalet annonsvisningar och klickfrekvensen som är viktiga att bevaka. Är målet att driva så mycket försäljning som möjligt till en rimlig kostnad för du titta på antalet konverteringar och kostnad/konvertering.

7. Hur kan jag påverka kampanjens utfall?
Det är bra att förbereda hur du kan påverka utfallet under kampanjens gång. Exempelvis är det smart att ha flera annonser med olika budskap (text eller bild) och testa dessa samtidigt, eller laborera med att visa kampanjen vid olika tidpunkter. Försök förstå sambanden mellan andra nyckeltalen som påverkar dina viktiga nyckeltal.

8. Tiden som faktor
En kampanj har ett början och ett slut. Resonera kring tidsaspekten och hur du på bästa sätt kan dra nytta av den utifrån kampanjens livslängd. Exempelvis, säg att din kampanj ska vara igång i två veckor med start på en fredag. Din målgrupp beter sig annorlunda beroende på veckodag, helg eller tid på dygnet. Det kan helt enkelt vara smartare att avvakta till måndagen ifall din målgrupp gör annat på helgen.

9. Utvärdera resultaten
Det enklaste verktyget för att mäta digitala kampanjer är enligt mig gratisverktyget Google Analytics. Googles  URL builder tillåter dig att smidigt ge dina kampanj URL:er unika namn och andra värden så att du kan särskilja dessa från andra de andra trafikkällorna i rapporter. Du kan även se i vilket skede din kampanj har mest påverka jämfört med andra kanaler via multi channel funnels report.

Finns det saker att tänka på som leder till bättre digitala kampanjer? Dela gärna med er 🙂

About Adam Engström

Hej! Jag heter Adam Engström och jobbar som digital manager på Amplify Digital och bor i Stockholm. Tidigare har jag arbetat på Tradedoubler och Netbooster. Här skriver jag om nyheter, tips och annat som berör onlinemarknadsföring och annat på internet som intresserar mig.

Speak Your Mind

*